Bli medlem/stöd politiska fångar

Nu hoppas vi på ditt stöd!

(1) BLI MEDLEM

Medlemskap Att bli medlem kostar 250 kr per år. Vill du bli stödmedlem betalar du in valfritt högre belopp. Medlemsavgifterna är viktiga för oss eftersom de används till att finansiera föreningens kampanjer och andra aktiviteter.

Som medlem ska man vilja verka för föreningens målsättning att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua. Som medlem får man inbjudan till medlemsmöten och kan delta i årsmötet där verksamheten diskuteras och styrelsens sammansättning beslutas.

(2) STÖD TILL DE POLITISKA FÅNGARNA

För detta kan du antingen skicka ett engångsbelopp eller göra ett åtagande med en stående betalning, förslagsvis 200 till 500 kronor i månaden. (Även andra belopp är förstås välkomna.)

Åtagandet bör gälla minst 6 månader framåt, så vi kan undvika att bidragen till de mottagande familjerna blir alltför ryckiga. Vill du stödja insamlingen med ett regelbundet åtagande, lägg upp en stående överföring från din bank och meddela oss belopp och varaktighet.

Vår förening ansvarar för att hela det insamlade beloppet via ett europeiskt nätverk fördelas lika mellan de politiska fångarnas familjer. Vår förening får regelbundet bekräftelse på att pengarna har kommit fram och vi uppdateras löpande vad gäller fångarnas situation.

FÖR ATT STÖDJA OSS – GÖR SÅ HÄR:

Mejla oss på adress info{at}nicadem.se (ersätt {at}med @), ange ditt namn, och skriv därefter:

  • Jag vill bli medlem, och/eller
  • Jag vill stödja de politiska fångarna (ange engångsbelopp eller månatligt bidrag samt tidsperiod).

Skriv också:Jag samtycker till att föreningen registrerar mitt namn och min mailadress och hanterar uppgifterna i enlighet med GDPR.

Sätt sedan in ditt bidrag/överföring på föreningens bankgiro 5964-9459.
Glöm inte att ange ditt namn!

Så snart vi fått in både ditt mejl och din (första) inbetalning får du en bekräftelse av oss.