Nu behöver Nicaraguas folk ditt stöd!

I april 2018 skakades Nicaragua av massiva folkliga protester och demonstrationer. Regimens svar blev brutalt våld, med fler än 300 döda och tusentals fängslade. Sedan dess har läget stadigt förvärrats och Nicaragua är idag en polisstat, en diktatur.

Alla oberoende medier har stängts ned och hundratusentals människor har lämnat landet. Över tre tusen enskilda organisationer har förbjudits att verka och mer än etthundra internationella organisationer har tvingats lämna landet. Även den katolska kyrkan har attackerats, flera präster och även en biskop har fängslats.

Den frigivning och landsförvisning av över 200 politiska fångar som skedde i februari 2023 förändrade inget vad gäller läget i landet. Förtrycket fortsätter, regimen håller fortfarande ett stort antal politiska fångar som alla behandlas brutalt och förvägras grundläggande rättigheter. Deras anhöriga lever ofta i en svår ekonomisk situation, hotas och trakasseras.

För att stödja de politiska fångarna och deras familjer och på annat sätt verka för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua har vi bildat den partipolitiskt och religiöst oberoende Föreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua. Vi har goda kontakter med solidaritetsnätverk i flera andra länder och får kontinuerlig information såväl från nicaraguaner i exil som direkt från Nicaragua.

Vi ber nu om ditt stöd för vår verksamhet och för de politiska fångarna och deras familjer.