Tolv katolska präster utvisade

Präster som kritiserar Ortega/Murillo-regimens brott mot mänskliga rättigheter hotas och fängslas.

I februari i år utvisades 222 politiska fångar, av dem åtta präster till USA. Därefter har antalet fängslade ånyo ökat till drygt 130 politiska fångar. Nu har ytterligare tolv katolska präster utvisats till Vatikanen. Regimen vill bli av med alla kritiker, antingen till fängelser eller som utvisade.

Det är ju inte så klädsamt att ha präster fängslade samtidigt som regimen utger sig att vara kristen, socialistisk och solidarisk. Biskop Rolando Álvarez befinner sig fortfarande i det ökända fängelset La Modelo, dömd till 26 års fängelse. Vicepresidenten Rosario Murillo har uttalat att villkoret för hans frisläppande är utvisning, vilket biskopen hittills har motsatt sig. Han kräver att få återgå till sitt ämbete som biskop i staden Matagalpa.

Text: Margareta Nordh