Brev till Foro de São Paulo

En grupp nicaraguanska politiker och kulturarbetare – bland dem t.ex. Gioconda Belli som besökte Sverige 2022 och Dora María Téllez, gerilla-’comandante’ från upproret mot Somoza-diktaturen – riktar sig till Foro de São Paulo och kräver ett fördömande av Ortega-Murillo-diktauren.

Foro de São Paulo är en sammanslutning av partier och grupperingar i Latinamerika och Karibien som bildades 1990 på initiativ av bl.a. PT och dess ledare Lula da Silva (Brasilien). Efter det folkliga upproret i Nicaragua med den hänsynslösa repressionen och den allt värre diktaturen har det åsikterna om Nicaragua varit delade inom Foro de São Paulo, men några demokratiska diskussioner har inte kunnat föras under sammanslutningens möten. Dessa har letts auktoritärt från en styrande grupp som är Ortega-Murillo-diktaturen närstående.

Nu försöker alltså denna grupp med historiska sandinistledare ändra på Foro de São Paulos inställning.

Läs brevet på spanska

Läs brevet på engelska