EU-parlamentets resolution om Nicaragua

Unionens parlament har vid flera tidigare tillfällen starkt uttalat sig mot diktaturen och krävt respekt för Mänskliga Rättigheter, frigivande av de politiska fångarna, m.m. Den 15 juni antogs ytterligare en resolution i denna anda, baserad på en lång rad rapporter och tidigare omständigheter och som utmynnar i en serie krav på regimen.

En fråga som inte direkt har med diktaturen att göra är att man även kräver att en italiensk medborgare, Alessio Casimirri, som är dömd för medverkan i kidnappningen och mordet på Aldo Moro 1978, ska utlämnas från Nicaragua till Italien.

Läs resolutionen på spanska

Läs resolutionen på engelska