En svart jul för kyrkan

Regimen Ortega/Murillo har intensifierat förföljelsen mot katolska kyrkan.

Under de 10 sista dagarna i december 2023 fängslades 17 präster och biskopar utan någon formell anklagelse. De hade i sin predikan under juldagarna bett för den fängslade biskopen Rolando Álvarez, mycket älskad och respekterad av nicaraguanerna, som dömts till 26 års fängelse. (Se två tidigare notiser från 2023-10-29.)

Detta har fått presidentparet Ortega/Murillo att se rött och de har beordrat gripandena. Flera andra präster har förbjudits att hålla mässa och några kyrkor har stängts.

I och med det ökade förtrycket av oliktänkande har många präster tagit ställning och uttryckt allt mer kritik mot regimen.

Biskop Báez, som 2019 tvingades i exil, har manat den internationella katolska kyrkan att fördöma diktaturen Ortega/Murillo.

Påven Franciskus har tidigare i skarpa ordalag fördömt fängslandet av oliktänkande. Han liknade till och med Ortega med Hitler.

Vatikanen tog i oktober 2023 emot 12 fängslade präster. Villkoret för frigivning var att de gick i exil.

Antalet politiska fångar har successivt ökat till minst 150 personer sedan utvisningen av 222 politiska fångar i februari 2023.

Text: Margareta Nordh