Razzia mot personal inom Justitiedepartementet

Ett fyrtiotal medarbetare inom Justitiedepartementet avskedades alternativt häktades i maj i år, några pga av att de försökt åka ut ur landet utan att begära tillstånd, andra pga att de sågs som illojala mot regimen. Flera av dem hade poster som domare och juridiska rådgivare.