En svart jul för kyrkan

Regimen Ortega/Murillo har intensifierat förföljelsen mot katolska kyrkan.

Under de 10 sista dagarna i december 2023 fängslades 17 präster och biskopar utan någon formell anklagelse. De hade i sin predikan under juldagarna bett för den fängslade biskopen Rolando Álvarez, mycket älskad och respekterad av nicaraguanerna, som dömts till 26 års fängelse. (Se två tidigare notiser från 2023-10-29.)

Detta har fått presidentparet Ortega/Murillo att se rött och de har beordrat gripandena. Flera andra präster har förbjudits att hålla mässa och några kyrkor har stängts.

I och med det ökade förtrycket av oliktänkande har många präster tagit ställning och uttryckt allt mer kritik mot regimen.

Biskop Báez, som 2019 tvingades i exil, har manat den internationella katolska kyrkan att fördöma diktaturen Ortega/Murillo.

Påven Franciskus har tidigare i skarpa ordalag fördömt fängslandet av oliktänkande. Han liknade till och med Ortega med Hitler.

Vatikanen tog i oktober 2023 emot 12 fängslade präster. Villkoret för frigivning var att de gick i exil.

Antalet politiska fångar har successivt ökat till minst 150 personer sedan utvisningen av 222 politiska fångar i februari 2023.

Text: Margareta Nordh

Miss Universum – en tragikomisk fars

När Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios 23 år, i november 2023 korades till Miss Universum väckte det stolthet och glädje hos mängder av nicaraguaner, som för första gången på fem år drog ut på gatorna och glada viftade med den blåvita flaggan. Hennes porträtt målades på väggar.

Initialt hördes inget från Ortega/Murillo-regimen, men efter viss tvekan gratulerades Miss Universum officiellt. Sen dök det upp ett foto på Sheynnis på sociala medier, där hon deltagit i de folkliga protesterna mot regimen 2018.

Folksamlingar och demonstrationer är förbjudna och att vifta med den nicaraguanska flaggan ses av regimen som en motståndshandling. Istället gäller den svartröda FSLN-flaggan.

Presidentparet tvärvände och beordrade att bilderna på Sheynnis skulle målas över.

Migrationsmyndigheten gav order till flygbolaget Avianca att neka Sheynnis att gå ombord på planet till Managua, men skulle sen ha ändrat sig. Sheynnis åkte aldrig till Nicaragua.

Men historien är inte slut än. Den person som sedan flera år drivit Franchiseföretaget Miss Nicaragua, Karen Celebertti, anklagades plötsligt av regimen för landsförräderi och finansiering av terrorism. När Karen tillsammans med sin dotter intet ont anande återvände till Managua nekades de komma in i landet och sattes på ett flyg till México. Karens man och son på 16 år arresterades för samma anklagelser samtidigt som polisen plundrade deras hem.

Vicepresident Rosario Murillo krävde att Karen skulle avsäga sig ledarskapet av Franchise Miss Nicaragua, ett villkor för frigivning av maken och sonen. Efter ett par veckor utan att få någon kontakt med sin make och son, som fortfarande var fängslade, lät Karen meddela att hon avsade sig chefskapet för Franchise Miss Nicaragua. Trots det är i skrivande stund hennes anhöriga fortfarande fängslade. Karen har fråntagits sitt nicaraguanska medborgarskap och hennes tillgångar har frysts.

Murillo begärde att Sheynnis officiellt skulle uttala sig positivt i ärendet, vilket inte skett.

Murillos ambition är att ta kontroll över Franchise Miss Nicaragua och sen överlämna chefskapet till svärdottern Xiomara Blandino.

Hur ska man förstå det här? Presidentparet tycks kräva total kontroll i landet, oavsett ämnesområde.

Text: Margareta Nordh

Skarp FN-kritik mot Nicaragua

FNs råd för mänskliga rättigheter behandlade nyligen den senaste rapporten om Nicaragua, med mycket skarp kritik mot regimens bristande respekt för lagar och internationella åtaganden.

Enligt högkommissariens rapport har den nicaraguanska regeringen konsekvent stängt möjligheterna att verka för det civila samhället, för olika demokratiska yttringar och för den katolska kyrkan.

Bland de politiska fångarna idag återfinns präster, journalister, försvarare av mänskliga rättigheter, ledare för ursprungsbefolkningarna, politiskt oppositionella och studenter.

Läs även FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter som uttalar sig om de fortsatta övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Nicaragua (aktuell 2023-12-18).

Läs på engelska

Läs på spanska

Krackelerar regimen Ortega/Murillo inifrån?

Stor dramatik i Högsta domstolen i Nicaragua: Sista veckan i oktober 2023 greps Högsta domstolens ordförande Alba Luz Ramos och fördes ut från sitt ämbete av flera poliser.

Både domstolens högsta administrativa chef och informationschefen i Högsta förvaltningsdomstolen har gripits och fängslats. Åtta andra justitieråd är också avskedade.

Besluten har tagits av vicepresidenten, Rosario Murillo, gift med president Daniel Ortega, som kräver total kontroll av Högsta domstolen.

En tidigare anställd på Högsta domstolen talar om en ”jordbävning på domstolen” efter att ca 50 anställda i olika befattningar abrupt tvingats sluta. En del av dessa har på oklara grunder fängslats, andra har bara fått gå. Han uppger att Högsta domstolen ”intagits” av poliser, som nu finns överallt inne i byggnaden, tom på toaletterna. De anställda som är kvar vittnar om rädsla och osäkerhet. Själva byggnaden är också omringad av poliser. Få detaljer läcker ut.

Tidigare i maj i år avskedades ett 40-tal anställda inom Justitiedepartementet. Vid samma tidpunkt fick 25 advokater se sina yrkeslegitimationer indragna och beordrades att inom 24 timmar lämna tillbaka sina juristlegitimationer och titlar.

Text: Margareta Nordh

Illegal luftbro från Haiti till Managua

En ny kassako för regimen Ortega/Murillo. Haitier som flyr fattigdom och våld i Haiti tvingas dels betala dyra flygbiljetter från Port-au-Prince till Managua och dels på flygplatsen i Managua betala ytterligare 200 US dollar.

Sedan augusti i år tills nu (24 okt) har 268 flyg anlänt till Nicaragua med ca 31.500 personer, som sedan landvägen tar sig vidare till USA. Några reguljära flyg finns inte mellan länderna. Grannländerna kräver visum från Haiti, men inte Nicaragua.

Obekräftad information gör gällande att Ortega/Murillo-regimen kommer upphöra med flyktingtrafiken från Haiti om USA annullerar de sanktionen som riktats mot personer i maktposition i Nicaragua. Se parallellen: Turkiet och flyktingströmmen till Europa!

Text: Margareta Nordh

Vilma Núñez och biskop Rolando Álvarez nominerades till Sacharovpriset

Människorättsförsvararen Vilma Núñez och biskop Rolando Álvarez var i år nominerade till Sacharovpriset för tankefrihet som delas ut av Europaparlamentet. Första gången, 1988, delades priset ut till Nelson Mandela.

Människorättsförsvararen Vilma Núñez, är 84 år gammal, advokat och president i CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – Nicaraguanskt Centrum för Mänskliga Rättigheter). Hennes tillvaro i Nicaragua har blivit outhärdlig, men hon vägrar lämna Nicaragua.

Biskop Rolando Álvarez från Matagalpa är dömd till 26 års fängelse för förräderi och terrorism. Han sitter i det ökända fängelset La Modelo. Han vägrade låta sig utvisas till USA.

Bägge har modigt kritiserat regimen Ortega/Murillo och bägge har fråntagits sitt nicaraguanska medborgarskap. De har också fått sin egendom konfiskerad och existerar inte längre som individer, de har inget personnummer. Deras bankkonton har frysts och inbetald pension har nollställts. ID-kort, bankkort, pass och körkort är ogiltiga.

I oktober i år beslöts att priset postumt går till Jina Mahsa Amini och Irans kvinnliga proteströrelse.

Text: Margareta Nordh

Tolv katolska präster utvisade

Präster som kritiserar Ortega/Murillo-regimens brott mot mänskliga rättigheter hotas och fängslas.

I februari i år utvisades 222 politiska fångar, av dem åtta präster till USA. Därefter har antalet fängslade ånyo ökat till drygt 130 politiska fångar. Nu har ytterligare tolv katolska präster utvisats till Vatikanen. Regimen vill bli av med alla kritiker, antingen till fängelser eller som utvisade.

Det är ju inte så klädsamt att ha präster fängslade samtidigt som regimen utger sig att vara kristen, socialistisk och solidarisk. Biskop Rolando Álvarez befinner sig fortfarande i det ökända fängelset La Modelo, dömd till 26 års fängelse. Vicepresidenten Rosario Murillo har uttalat att villkoret för hans frisläppande är utvisning, vilket biskopen hittills har motsatt sig. Han kräver att få återgå till sitt ämbete som biskop i staden Matagalpa.

Text: Margareta Nordh