STÄNGNING AV UCA I MANAGUA

Nu har det hänt, det som många nicaraguaner fruktat och väntat på!

Det 63-åriga prestigefyllda jesuitstyrda universitetet Universidad Centroamericana, UCA, har stängts av regimen Ortega/Murillo. Den 16 augusti i år fråntogs UCA sin juridiska status och dess tillgångar konfiskerades av de nicaraguanska myndigheterna, som anklagar UCA för att vara ”ett centrum för terrorism”.

Studenterna på UCA stödde aktivt de folkliga protesterna i april 2018 och har sedan dess varit en nagel i ögat på regimen. Flera av de studenter som nu protesterat mot stängningen av UCA har fängslats. Många studenter anmälde sig till andra universitet för att fortsätta sina studier där, men regimen har beordrat dessa universitet att neka före detta studenter från UCA plats. 600 av studenterna från UCA, som av regimen betraktas som regeringskritiska, har portats från sina fortsatta studier där och deras examina har raderats. Den tidigare ledningen för UCA och flera av dess dekaner har flytt till utlandet.

Sedan 2018 har regimen tvingat 28 privata universitet i landet att stänga och samtligas tillgångar har beslagtagits av regimen. En del av de konfiskerade universiteten drivs vidare i statlig regi, med rektorer och lärare utsedda av regimen och med utbildningsplaner i enhetlighet med regimens värderingar.

Jesuitstyrda universitet finns i flera latinamerikanska länder och har utmärkt sig för att vara progressiva och värna om mänskliga rättigheter samt för att hålla en hög akademisk nivå. Några av dem har nu erbjudit de från UCA utestängda studenterna möjligheten att fortsätta sina studier hos dem.

Regeringarna i Colombia och Chile har fördömt attacken mot UCA och de har uttryckt sin sympati för den tidigare universitetsledningen och för studenterna.