Skarp FN-kritik mot Nicaragua

FNs råd för mänskliga rättigheter behandlade nyligen den senaste rapporten om Nicaragua, med mycket skarp kritik mot regimens bristande respekt för lagar och internationella åtaganden.

Enligt högkommissariens rapport har den nicaraguanska regeringen konsekvent stängt möjligheterna att verka för det civila samhället, för olika demokratiska yttringar och för den katolska kyrkan.

Bland de politiska fångarna idag återfinns präster, journalister, försvarare av mänskliga rättigheter, ledare för ursprungsbefolkningarna, politiskt oppositionella och studenter.

Läs även FNs Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter som uttalar sig om de fortsatta övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Nicaragua (aktuell 2023-12-18).

Läs på engelska

Läs på spanska